Најзначајнији резултати реформе јавне управе у области унапређења пословног окружења и квалитета пружања услуга су доношење и примена новог Закона о општем управном поступку и дигитализација, којом су омогућени размена података и докумената између 320 државних органа и креирање више од 600 електронских услуга за грађане. Стајање у редовима и самостално прикупљање документације, која се већ налази у службеним евиденцијама, за грађане полако постаје прошлост. Kвалитет услуга је и под надзором реформисане инспекције, која сада омогућава предвидљивије пословање, лишено нелојалне конкуренције, као и већу заштиту грађана.

е-Услуге за грађане и привреду

Процес реформе јавне управе је приоритет Владе Србије и фокусиран је на побољшање услуга јавне управе према грађанима и привреди. Тежимо ка поједностављивању административних процедура и смањењу време

Реформа система инспеkцијсkих служби

Коренита и свеобухватна реформа инспекцијског надзора, којом је успостављен јединствени правни оквир и основ за рад и уједначено поступање свих инспектората и инспекцијских служби, као и нов начин кон

Прикривена куповина – нови алат у рукама инспектора

Србија направила огроман помак када је реформа инспекцијских служби у питању,а новим законом постављене су добре основе и промењен начин рада инспекција и њиховог односа према привреди и грађанима. Ин

Елеkтронсkа управа у Србији

Kанцеларија за информационе технологије и електронску управу је тело Владе Републике Србије које се бави различитим питањима у вези са системом електронске управе и информационих система и инфраструкт