На основу детаљнијих налаза из истраживања, крајем 2019. године је покренута медијска кампања „Управа по мери свих нас”.

Кампања је креирана како би се подигла свест грађана о важности реформе јавне управе и трансформацији јавне управе у ефикасан, отворен и транспарентан сервис грађана и привреде, али и како би се грађани обавестили о њиховим правима и охрабрили да више учествују у процесу доношења одлука.

Основни канали комуникације у оквиру кампање обухватају телевизијске спотове, догађаје, билборде, новинске огласе и текстове.

Основни приступ медијској кампањи јесте да се грађанима разумљивим и једноставним језиком представе примери и постигнућа у пракси који указују на стварни напредак. На тај начин се демистификује реформа јавне управе, истичу видљиве користи за грађане и повећава њихово интересовање за реформу јавне управе.

Истраживање јавног мњења које је спроведено пред крај ове кампање током децембра 2019. и јануара 2020. године, указује на помак у повећању видљивости, али на одсуство пуног разумевања процеса. Томе у прилог говори податак да чак 80% испитаника није имало одговор на питање отвореног типа у ком се од њих тражило да наведу неки исход или резултат реформе јавне управе. Одсуство суштинског разумевања процеса реформе јавне управе је што је кампања превасходно била оријентисана ка спровођењу појединачних активности и постизању резултата, а не и да се те активности и резултати јасно представе као део процеса реформе јавне управе.