Један од нових алата који доприноси ефикасније раду и бољој заштити јавног интереса је прикривена куповина, коју инспектори користе када основано сумњају да лице обавља делатност као нерегистровани субјекат или да не издаје рачун, и када не могу на други начин да прибаве доказе или је отежано прибављање доказа. Инспектор куповином, као тајни купац, прикупља доказе и чињенице и тек након тога показује службену легитимацију и налог за инспекцијски надзор. Циљ је да ова мера допринесе укупном повећању делотворности инспекцијског надзора, посебно у оним случајевима који се окончавају у судским поступцима – ова врста доказивања учиниће поступке знатно краћим и лакше и објективно доказивим, и већ се користи у другим развијеним државама као оруђе у рукама инспектора.

Још један нови механизам, предвиђен изменама Закона о инспекцијском надзору, је и Споразум о признању прекршаја, који је грађанима познат у области саобраћајних прописа. Алат је намењен пре свега “доброј привреди” која је несвесно у зони прекршаја, а омогућено је да поред умањења казне буде изречено и упозорење код првог прекршаја из одређене групе. На овај начин се повећава ефикасност инспекцијског надзора, а циљ ове мере је да што мање прекршаја дође на суд, а они који доспеју, да буду ефикасно и без застаревања решени.