Ефикасан систем јавних набавки  важна је компонента сваке савремене економије и неопходан је за остваривање циљева слободног тржишта и обезбеђивање услова тржишног надметања. Модеран европски систем јавних набавки, којем Србија тежи, почива на принципима транспарентности, једнаког третмана, слободи тржишног надметања и недискриминацији.

Захваљујући успешно спроведеној реформи јавних набавки у претходном периоду, као и зацртаним плановима за даље унапређење и развој овог система, отворено је преговарачко поглавље број 5 – Јавне набавке, у преговорима о приступању Србије Европској унији у децембру 2016. године. Новим Законом о јавним набавкама из 2019. године подстиче се учешће малих и средњих предузећа, ефикаснија заштита права, као и електронска комуникација у целокупном поступку јавних набавки. Програм развоја јавних набавки за период 2019–2023. година дефинисао је као општи циљ даљи развој модерног и ефикасног система јавних набавки, са фокусом на ефикасност и економичност поступака, јачање конкуренције на тржишту јавних набавки, смањење ризика од нерегуларности и подстицање еколошког и социјалног аспекта у јавним набавкама.