Министарство државне управе и локалне самоуправе је 2018. године, неколико година од почетка имплементације Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе, идентификовало да грађани нису у потпуности упознати са процесом, резултатима и ефекатима реформе јавне управе, нити је перципирају као нешто што директно утиче на квалитет њиховог живота. Стога је Министарство иницирало унапређење комуницирања и видљивости процеса и резултата реформе јавне управе са јавношћу.

Како би се систематично приступило овог изазову, у оквиру пројекта Европске уније под називом „Подршка видљивости и комуницирању реформе јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора за реформу јавне управе”, крајем 2018. године је спроведено истраживање јавног мњења о реформи јавне управе. Циљ истраживања је био да се процени свест, знање и ставови јавности о јавној управи, државним службеницима, реформи јавне управе, реформи управљања јавним финансијама, подршци Европске уније, као и колико често се користе различити медији за информисање о овим темама. Истраживање је обухватило 1.049 грађана, а налази су показали да је телевизија доминантан извор информација, након чега следе портали и веб-сајтови, друштвене мреже, штампани медији, радио, штампани промотивни материјал и усмено преношење вести.