Од 2015. године, институције у Републици Србији редовно отварају податке који настају у њиховом раду. Успостављен је Портал отворених података, који представља централно место где су обједињени сви отворени подаци јавних институција, и стављени на располагање грађанима, приватном и невладином сектору за даљу употребу. Законом о електронској управидефинисани су појмови отворених података и поновне употребе података, док је Уредбом о ближим условима за израду и одржавање интернет презентација органа уведена обавеза да се садржај на тим презентацијама објављује у отвореном, односно машински читљивом формату. Како би се омогућило грађанима и заинтересованој јавности да се редовно информише о свим аспектима рада јавне управе, и да прати и утиче на њен рад, кључно је обезбедити да институције редовно објављују отворене податке на овом порталу.

Тренутно, 99 институција објављује готово 1500 скупова података на Порталу, а примери њихове употребе у сврхе од јавног интереса такође су у порасту.