Даљи развој капацитета локалне самоуправе представља један од кључних приоритета реформе у наредном периоду. Првенствено је неопходно јачање људских ресурса у локалној самоуправи и модерних техничких и других претпоставки, како би обим послова јединица локалне самоуправе био усклађен са њиховим финансијским, кадровским и другим неопходним ресурсима. Унапређење управљања локалном самоуправом подразумева и интензивно јачање капацитета локалних власти за планирање развоја локалне заједнице, дефинисање локалних јавних политика и увезивање свих ових активности са организационим, људским и финансијским капацитетима (буџетом) локалне самоуправе.