Смернице за комуницирање реформе јавне управе развијене су у циљу превазилажења проблема недовољно добре комуникације са грађанима на тему реформе јавне управе и недостатка стандардизације комуникације органа јавне управе. Документ је, стога, првенствено намењен запосленима  у ужим организационим јединицама у оквиру којих се обављају послови односа са јавношћу, али и свим запосленима који се баве комуникацијама у јавној управи, који у име својих институција комуницирају теме у вези са реформом јавне управе.

У документу је дат сет правила за комуницирање реформе јавне управе, и смернице су подељене у две групе, које се односе на:

  • Водич за употребу графичких елемената визуелног идентитета Управа по мери свих нас
  • Комуникационе смернице за промовисање процеса и резултата реформе јавне управе.

Смернице за комуницирање реформе јавне управе можете преузети овде.