Законом о електронској управи, који је усвојен 2018. године, утврђен је правни оквир за функционисање електронске управе и усклађивање са европским стандардима у том домену. Један од кључних резултата овог закона је успостављање интероперабилности база података између државних органа и размена података електронским путем. Закон је прописао обавезу да се у раду органа јавне управе употребљавају информационо-комуникационе технологије, како у комуникацији између органа управе, тако и у комуникацији са грађанима и привредом. У јуну 2020. године усвојен је Програм развоја електронске управе за период од 2020–2022. година, којим је, између осталог, планирано да се у наредне две године развије 300 нових електронских услуга и сервиса за грађане и привреду, и јачање целокупног система пружања услуга у Републици Србији.