Од јула 2019. године 36 инспекција је кренуло са радом у новом информационом систему еИнспектор, којим се уједначава и унапређује њихов рад, онемогућава било који степен субјективности инспектора у доношењу одлука и ствара се својеврсна картотека српске привреде. У пракси, инспектор одлази на терен у надзор са лап топ рачунаром користећи ову платформу, на којој се налазе сви потребни налози, извештаји, записници, решења, захтеви за покретање прекршајног поступка, пријава за привредни преступ, обрасци аката, пријаве, притужбе итд. Овај  софтвер аутоматски нуди решења за поступање у свакој ситуацији, што обезбеђује једнак однос према свима.