Као резултат реформе, у протеклом периоду пуштена је у рад апликација еКалендар јавних конкурса за финансирање пројеката и програма организација цивилног друштва из буџета органа јавне управе Републике Србије, која доприноси предвидљивости у планирању активности организација цивилног друштва.

Такође, израђен је и објављен Каталог органа јавне власти, који садржи податке о државним и другим органима на које се примењује Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Овај Каталог, који је доступан и на Порталу отворених података,  садржи податке о преко 11.000 субјеката, уз отворен позив свим заинтересованима да дају предлоге за допуну или брисање.