Посебан аспект реформе је усмерен према крајњим корисницима и то ка већој доступности и квалитету услуга локалне самоуправе према грађанима и привреди. То би последично довело и до већег степена њиховог задовољства услугама које добијају од стране локалних органа, организација, установа и предузећа. У оквиру тога, посебно је важно наставити даље реформе управних услуга, кроз поједностављење управних поступака и интензиван развој електронске управе и дигиталних услуга локалне самоуправе. Други важан аспект јесте интензиван развој посебно важних надлежности локалне самоуправе, као што су локални економски развој и подршка локалној привреди, јер од њиховог јачања и економских потенцијала локалне заједнице зависе и могућности локалне самоуправе да развија своје друге јавне услуге. Трећи сегмент јесте разматрање, планирање и покретање системских реформи у области услуга јавних установа које су део одговорности локалне самоуправе, као и у области функционисања комуналних делатности и јавних предузећа која су за њих задужена. Са овим је повезан и даљи наставак процеса јачања јавно-приватног партнерства као модела за обезбеђивање ефикаснијих и доступнијих јавних услуга локалне самоуправе.