На бази наведених података Министарство државне управе и локалне самоуправе је, уз подршку ЕУ пројекта „Подршка видљивости и комуницирању реформе јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора за реформу јавне управе“, покренуло у мају 2020. промотивну кампању под називом „Реформа јавне управе је…”, која обухвата медијску кампању на преко 30 националних, регионалних и локалних медија, као што су ТВ, радио, дневне новине, интернет портали, новинске агенције, кампању и објаве на друштвеним мрежама преко профила МДУЛС-а, коришћење посебног сегмента МДУЛС-овог сајта посвећеног реформи јавне управе за пласирање вести о реформи јавне управе, као и штампање различитог промотивног материјала о реформи јавне управе и друге активности.

Циљ кампање је да кроз промоцију конкретних резултата ове реформе у медијима, на друштвеним мрежама, МДУЛС-овом сајту посвећеном реформи јавне управе, и другим активностима представи јавности на једноставан, занимљив и разумљив начин реформу јавне управе. Додатно, циљ је да се тај процес повеже са конкретним резултатима које грађани и привреда већ користе, а да заправо нису ни били свесни да се ради о продуктима реформе јавне управе. На тај начин се грађанима континуирано и систематски објашњава реформа јавне управе и показују им се добробити које им она доноси.

Анализа медијског извештавања у 2020. години указује да је као резултат кампање реформа јавне управе знатно чешћа тема у медијима, као и да је квалитетније медијско извештавање, посебно са оним медијима са којима је  Министарство успоставило стратешку сарадњу. У другом кварталу 2020. године поједине реформске активности које су усмерене на унапређење пружања јавних услуга биле су широко заступљене у медијима (65% од свих области реформе јавне управе), укључујући обавештења о новим електронским услугама на порталу еУправа, јединственим управним местима, као и Контакт центру за представке и притужбе привреде и грађана републичким инспекцијама.

Међутим, у великом броју случајева теме нису довођене у директну везу са реформом јавне управе. У трећем кварталу 2020. године евидентно је било и више медијских вести и међу њима више оних које су стављене у контекст реформе јавне управе на начин који јасно упућује да су у питању резултати тог процеса и у којима се наводе конкретне користи за грађане и привреду. У истом периоду су поједине области реформе јавне управе по први пут биле доминантно заступљене теме у медијском извештавању, као што су реформа инспекцијског надзора, процес запошљавања и стручно усавршавање у јавној управи, тј. биле су 4,5 пута више заступљене него пре маја 2020.