Србија направила огроман помак када је реформа инспекцијских служби у питању,а новим законом постављене су добре основе и промењен начин рада инспекција и њиховог односа према привреди и грађанима. Инспекторима су дати нови механизми и алати који доприносе ефикаснијем раду и и бољој заштити јавног интереса.

Један од тих алата је прикривена куповина, коју ће користити инспектори када основано сумњају да лице обавља делатност као нерегистровани субјекат или да не издаје рачун, и када не могу на други начин да прибаве доказе или је отежано прибављање доказа.

Инспектор куповином, као тајни купац, прикупља доказе и чињенице и тек након тога показује службену легитимацију и налог за инспекцијски надзор.

Циљ је да ова мера допринесе укупном повећању ефективности инспекцијског надзора, посебно у оним случајевима који се окончавају у судским поступцима- ова врста доказивања учиниће поступке знатно краћима и лакше објективно доказивима.

Овај начин се већ користи у другим развијеним државама и оруђе је у рукама инспектора у борби са несавесним привредницима.

Један од нових механизама који је предвиђен изменама Закона о инспекцијском надзору је Споразум о признању прекршаја, који је грађанима познат у области саобраћајних прописа.

На овај начин се повећава ефикасност инспекцијског надзора. Алат је намењен пре свега “доброј привреди” која је несвесно у зони прекшаја, а омогућено је да поред умањења казне буде изречено и упозорење код првог прекшаја из одређене групе.

Циљ ове мере је да што мање прекшаја дође на суд, а они који доспеју на суд да буду ефикасно и без застаре решавани.