Грађани, цивилни сектор и стручна јавност сада се чешће и више укључују у рад јавне управе. Новим законима који регулишу учешће и транспарентност, као најважније принципе добре и модерне јавне управе, предвиђено је активно укључивање грађана у процесе доношења одлука. У јавне расправе може да се укључи сваки заинтересовани грађанин путем портала еУправа, на страници еПартиципација. Локална самоуправа, која у највећем броју случајева представља први контакт грађана са јавном управом, обавезна је да укључи грађане у поступак припреме инвестиционог дела свог буџета, док су локалне иницијативе значајно олакшане, јер је за покретање петиције довољно 5% грађана уписаних у бирачки списак.

Унапређење транспарентности управе

Да би јавна управа могла ефикасно, делотворно и стручно да одговори на потребе грађана и пружи квалитетне јавне услуге у складу са принципима и стандардима „доброг управљања“, део реформских активност

Општине дужне да чују и глас грађана

Реформа јавне управе доноси велике промене у начину на који општине и градови раде, што је и природно јер управо они највећи број услуга пружају грађанима Србије

Право грађана на покретање народне иницијативе у локалним заједницама

У циљу подстицања грађана да дају своје предлоге и усмере органе управе на решавање неких за њих горућих питања, законом смо утврдили да је 5% грађана са бирачким правом довољно за покретање народне и

Kонсултације и у најранијој фази припреме закона

Процес консултација са заинтересованом јавношћу у најранијим фазама припреме прописа обавеза је утврђена Законом о државној управи. Предвиђено је да поред већ обавезног поступка јавне расправе, јав

Сарадња са цивилним друштвом – темељ добре реформе јавне управе

Цивилно друштво је неизоставан партнер државним институцијама у креирању праведнијег, демократског друштва заснованог на владавини права. У том смислу, удружења и друге организације цивилног друштва в