Процес консултација са грађанима и другом заинтересованом странама у раној фази припреме закона и докумената јавних политика утврђен је као обавеза Законом о државној управи и Законом о планском систему.

Другим речима, поред већ обавезног поступка јавне расправе о нацртима докумената пред њихово усвајање, јавност мора бити обавештена и укључена у овај процес већ у најранијој фази припреме, у циљу обезбеђивања транспарентности, и квалитета закона и докумената који се усвајају.

Поред обавезе да објави информацију о почетку израде нацрта закона, других аката и докумената, надлежни органи сада су у обавези да објаве и основне информације о планираним решењима која ће бити предложена. Објава би требало да садржи све информације у вези са нацртима закона поводом којих се воде консултације, као што су подаци о времену и начину спровођења других метода консултација које се организују, контакт подаци лица које је одређено за координатора консултација и извештаји о резултатима консултативног процеса.