Дугорочно посматрано, реформа управљања јавним политикама тежи пословном окружењу у Републици Србији које је конкурентно, и јавној управи која следи европске принципе добре јавне управе као резултат добро промишљеног (реалног и заснованог на чињеницама) и широко прихваћеног (транспарентног, инклузивног, добро комуницираног) процеса планирања јавних политика и припреме прописа и њиховог доследног спровођења. У овој области, Стратегија реформе јавну управе за период 2021-2030. година има за циљ побољшан квалитет докумената јавних политика и прописа, а који ће бити даље разрађен Програмом унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом (видети О реформи јавне управе).

Као резултат досадашњих реформи, грађани, цивилни сектор и стручна јавност имају прилику да се више и квалитетније укључују у рад јавне управе.

Новим законским оквиром, пре свега Законом о државној управи и Законом о планском систему, који регулишу учешће грађана и транспарентност као најважније принципе добре и модерне јавне управе, предвиђено је активно укључивање грађана у процесе доношења одлука. У јавне расправе и консултације може да се укључи сваки заинтересовани грађанин и путем портала еУправа, односно еКонсултације.