За боље функционисање јединица локалне самоуправе (ЈЛС), али и за пружање транспарентнијих информација грађанима и привреди о њиховом раду, од децембра прошле године доступна је веб апликација Аналитички сервис ЈЛС, која садржи све неопходне податке на нивоу јединица локалне самоуправе који су лако доступни, ажурни и могу се претраживати по различитим критеријумима. Реч је о сервису који омогућава ефикасније коришћење ресурса, доношење будућих планова развоја јединица локалне самоуправе на основу објективних чињеница и утврђеног стања, али даје и допринос бољој припреми буџета.