У највећем броју случајева грађани посао са управом завршавају у јединицама локалне самоуправе. Стога општине и градови представљају кључну карику у добром пружања услуга за грађане и привреду. Поред електронских сервиса који се развијају, Законом о општем управном поступку је омогућено увођење Јединственог управног места, чија је суштина да оно буде контакт тачка у општини или граду. Грађани једним доласком, путем једног шалтера, добијају све релевантне информације, подносе захтеве, а на истом том месту и могу да добију решење у циљу остваривања својих права. Јединствено управно место грађанима смањује губитак времена и елиминише непотребне трошкове јер управо на једном месту добијају све потребне информације у остваривању својих права и заштити својих правних интереса.