Уређење у области стручног усавршавања у јавној управи започето је крајем 2017. године када су донети прописи који су увели низ новима у ову област, након чега је отпочео динамичан период њиховог спровођења.

Најпре, у јануару 2018. године почела је са радом Национална академија за јавну управу као централна институција стручног усавршавања у јавној управи. Национална академија је започела увођење неопходних стандарда у област стручног усавршавања да би се обезбедила систематичност, целовитост, квалитет и компетентност у изградњи и унапређењу кадровских капацитета у јавној управи.

Развијени су осавремењени нови општи програми обуке и програми обуке руководилаца, како за државне службенике, тако и за запослене у јединицама локалне самоуправе. У 2020. години први пут је примењена нова методологија за утврђивање потреба за стручним усавршавањем у органима јавне управе, која је на свеобухватан начин омогућила да се прикупе подаци из различитих извора, примени више савремених метода и техника за обраду информација и припреми извештај о анализи потреба за стручним усавршавањем.

Посебан аспект у стручном усавршавању посвећен је дигитализацији процеса у оквиру Централне евиденције програма стручног усавршавања у јавној управи, која је надограђена ЛМС (learning management system) платформом за учење на даљину. Учењем на даљину остварују се: уштеда у времену полазника обуке, нижи трошкови обуке и динамика рада прилагођена индивидуалним потребама полазника обуке будући да им омогућава планирање времена за учење и прилагођавање професионалним и другим обавезама. У 2020. години је 4.115 државних службеника и службеника у јединицама локалне самоуправе регистровано као корисници учења на даљину у оквиру системa LMS, а реализовано је 13 онлајн обука, са 2.309 полазника, као и 90 вебинара, са 4.484 полазника. Паралелно са процесима у Националној академији за јавну управу, изградњи система стручног усавршавања допринели су органи јавне управе развојем система стручног усавршавања у посебним програмима обуке који се припремају и спроводе ради стручног усавршавања запослених у државним органима и органима јединица локалне самоуправе у складу са специфичним потребама из делокруга тих органа, односно потребама појединих радних места, врсте послова или посебне групе корисника.