У примени модерног и ефикасног професионалног развоја запослених у јавној администрацији, Национална академија има подршку донатора. Европска унија је кроз неколико пројеката техничке подршке помогла прво оснивање Националне академије, а затим и њен рад. Значајну подршку у модернизацији, увођењу иновација и јачању капацитета Националној академији су пружили британски Фонд за добру управу, УНДП, ОЕБС, Америчка привредна комора и други донатори кроз низ програма и пројеката усклађених са највишим светским стандардима у области развоја људских ресурса.

Национална академија припада Мрежи директора института и школа за јавну управу, Глобалној мрежи школа за управу Организације за економску сарадњу и развој и Мрежи института и школа за јавну управу у Централној и Источној Европи.

До сада су потписани споразуми о сарадњи са:

  • Национална школа за администрацију
  • Савезна академија за јавну управу Аустрије
  • Институт за јавну управу Финске
  • Организација за европску безбедност и сарадњу
  • Национални институт за управу Румуније
  • Национални центар за јавну управу и локалну самоуправу Грчке
  • Агенција за државну управу Републике Српске