МДУЛС

Праћење напретка реформе јавне управе

Докле се стигло са реформом јавне управе

ЕУ за тебе

Подршка ЕУ реформи јавне управе у Србији

Земље које су у процесу приступања Европској унији треба да испуне низ политичких и економских критеријума да би постале и чланице ЕУ. Реформа јавне управе је, поред владавине права и економског управљања, издвојена као један од три стуба на којима почива реформа државе у процесу европских интеграција.

Детаљније о подршци ЕУ

EU - Srbija

На путу ка Европској унији

Чланство у Европској унији (ЕУ) је стратешки циљ Србије. Процес европске интеграције је сложен и свеобухватан и подразумева више фаза кроз које пролази свака држава која жели чланство у ЕУ. Основни принцип приступања Европској унији јесте да држава која жели да постане чланица, а то значи и Србија, мора да прихвати и примени правне тековине ЕУ (EU acquis), као што су то учиниле све земље које су до сада приступиле Унији.

Детаљније о путу Србије ка ЕУ

Влада Републике Србије
МДУЛС
Министарство финансија
Министарство за европске интеграције
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Републички секретаријат за јавне политике
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
Национална академија за јавну управу
Министарство државне управе и локалне самоуправе
Управа по мери свих нас
ЕУ за тебе

Ова страница направљена је уз финансијску помоћ Европске уније. За њену садржину одговорни су државни органи који учествују у процесу реформе јавне управе у Србији и њен садржај не изражава нужно ставове Европске уније.

© 2024 Public administration reform – Ministry of public administration and local self-government.