Министарство државне управе и локалне самоуправе је донело Одлуку о додели годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2023. години.

Уз примену критеријума који су били саставни део Јавног позива, за примере најбоље праксе изабране су следеће локалне самоуправе:

  • Град Ниш у категорији „Ефикасност и делотворност“
  • Општина Ада у категорији „Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе“
  • Општина Босилеград у категорији „Одговорност и владавина права“
  • Општина Пећинци у категорији „Равноправност и анти-дискриминација“

Прва награда у области Ефикасност и делотворност додељена је граду Нишу за пример добре праксе под називом „Канцеларија за брзе одговоре”. Канцеларија за брзе одговоре одличан је пример унапређења ефикасности и доступности услуга локалне самоуправе, јер доприноси брзом и ефикасном решавању проблема грађана, а последично утиче и на подизање нивоа грађанске одговорности и свести.

Прва награда у области Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе додељена је општини Ада за пример добре праксе под називом „Сарадња са цивилним организацијама и другим удружењима као облик грађанске партиципације у раду и транспарентности локалне самоуправе општине Ада”. Награђени пример указује на успостављену сарадњу општинске управе са више значајних локалних актера у циљу увођења нових или одржавања постојећих механизама комуникације и информисања грађана. Уз то, пример указује на прилагођавање комуникационих механизама специфичностима циљних група (удаљене месне заједнице, старији суграђани и слично). Кроз примену различитих механизама омогућена је двосмерна комуникација, захваљујући чему грађани имају прилику да учествују у процесу доношења одлука, а тако и креирању политика по мери локалне заједнице.

Прва награда у области Одговорност и владавина права додељена је општини Босилеград за пример добре праксе под називом „Остваривање права грађана, одговорност у раду и спречавање корупције”. Општина Босилеград континуирано ради на усаглашавању старих и доношењу нових аката јединице локалне самоуправе, којима се врши процена ризика од корупције, након чега се приступа изради конкретног програма мера, како би се предупредио и најмањи корак за појаву коруптивних пракси.

Прва награда у области Равноправност и антидискриминација додељена је општини Пећинци за пример добре праксе под називом „Унапређење положаја Рома и Ромкиња и мере за њихов достојанственији живот у општини Пећинци“ који представља свеобухватан приступ ове јединице локалне самоуправе унапређењу услова живота Рома. Општина Пећинци у протеклом периоду радила је најпре на формулисању релевантног правног оквира, донет је и Локални акцони план за унапређење положаја Рома и Ромкиња за период 2021-2025, основан је мултисекторски молбилни тим, а у једном од ромских насеља на територији општине извршено је инфраструктурно опремање, чиме је значајно унапређен квалитет живота ромског становништва у том насељу.

Министарство државне управе и локалне самоуправе победницима конкурса додељује средства из Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе у укупном износу од 8.360.000 динара. Победници у свакој од четири области стичу право на финансијску награду у износу од 2.090.000 динара.

Поред средстава из фонда Министарства, СКГО ће победницима конкурса донирати ИКТ опрему (у вредности од укупно 5 милиона динара) која је намењена даљем унапређењу функционисања награђених градова и општина и додатном унапређењу поступања у складу са начелима доброг управљања.

Подршка коју СКГО пружа у реализациjи Годишње награде за најбољу градску/општинску управу обезбеђена је у оквиру Програма „Партнерство за добру локалну самоуправу“ који подржава Влада Швајцарске.

За више информација о подршци коју Швајцарска пружа у Србији, посетите интернет презентацију Амбасаде Швајцарске: https://www.eda.admin.ch/belgrade

Одлука о додели годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2023. години.