Како би се грађанима олакшало пословање и омогућило безготовинско плаћање такса и накнада на лицу места, до сада је инсталирано више стотина POS терминала на шалтерима општина и градова широм Србије, а циљ је да све јединице локалне самоуправе уђу у систем безготовинског плаћања.Канцеларија за информационе технологије и електронску управу до сада је потписала више стотина споразума о постављању POS терминала у органима државне управе и локалне самоуправе, на шалтерима катастара непокретности и МУП-а итд.