Најзначајнији резултати реформе јавне управе у области унапређења пословног окружења и квалитета пружања услуга грађанима и привреди тичу се поједностављивања административних поступака, дигитализације услуга, и смањења времена и трошкова који су потребни за обављање посла са администрацијом. Усвајањем и применом Закона о општем управном поступку, омогућена је размена података и докумената који се налазе у службеним евиденцијама између државних органа и креирање мноштва електронских услуга за грађане. Стајање у редовима и самостално прикупљање документације за грађане полако постаје прошлост.

Влада Србије утврдила је развој електронске управе као један од својих приоритета, и у претходном периоду остварени су значајни резултати у овом домену, што је за последицу имало напредак Србије на готово свим међународним листама конкурентности у области електронске управе и квалитетан одговор државне на изазове који су настали као последица избијања пандемија коронавируса.

Према истраживању Уједињених нација о развоју електронске управе за 2020. годину, Република Србија је на 58. месту, а по индексу е-партиципације на 41. месту од 193 држава.

Развој целокупног систем пружања услгуга наставља се кроз Стратегију реформе јавне управе за период 2021-2030. година, са циљем да јавна управа на ефикасан и иновативан начин пружа услуге које одговарају на потребе крајњих корисника и унапређују њихово корисничко искуство (видети О реформи јавне управе).