Привредници у Србији се однедавно могу брзо, лако и на једном месту информисати о свему што им је потребно да би добили неку дозволу, остварили одређено право или испунили обавезу путем Регистра административних поступака. Регистар, који је почео са радом средином 2021. године, представља јединствену електронску базу административних поступака које спроводе ограни јавне управе, са доступним обрасцима захтева, информацијама о потребној документацији која се прилаже уз захтев, висини такса или накнаде и броју рачуна за уплату, као и друге информације потребне за успешно подношење захтева.

Тренутно, Регистар садржи поступке који се односе на привредне субјекте – више од 2.600, а јавно је доступно преко 2.000, и број поступака се повећава на недељном нивоу.

Административни поступци које покрећу грађани биће доступни путем овог Регистра до краја 2022. године, а изворни поступци јединица локалних самоуправа најкасније до краја 2023. године. Поједностављивање административних поступака и регулативе вишегодишњи је приоритет Владе када је реч о унапређењу пословног окружења у Републици Србији. Било је неопходно спровести “гиљотину” поступака и прописа који непотребно оптерећују пословање привредних субјеката, како би се обезбедило сигурније, транспарентније и предвидљивије пословно окружење. Резултат свих тих напора је еПапир – Програм Владе за смањење административног оптерећења привреде, који је допринео и смањењу удела укупних трошкова за привреду.