У циљу подстицања грађана да дају своје предлоге и усмере органе управе на решавање неких за њих горућих питања, законом смо утврдили да је 5% грађана са бирачким правом довољно за покретање народне иницијативе, како овај механизам непосредне демократије не би зависио од воље било ког појединца.

Kао најважнија измена, скупштина општине или града је дужна да одржи расправу и достави образложен одговор о народној иницијативи у року од 60 дана од дана подношења иницијативе.

Изменама Закона о локалној самоуправа предвиђено је да 100 грађана са бирачким правом може дати предлог надлежном одбору скупштине општине за спровођење јавне расправе.

Иако ова мера не обавезује органе локалне самоуправе на деловање, веома је значајно да грађани имају могућност да укажу на проблем или потребу. Због тога локалне самуправе треба да подстакну грађане да им се обрате кроз овај механизам.