Процес консултација са заинтересованом јавношћу у најранијим фазама припреме прописа обавеза је утврђена Законом о државној управи.

Предвиђено је да поред већ обавезног поступка јавне расправе, јавност буде обавештена и укључена у рад већ у најранијој фази припреме нацрта закона.

Објављен је и Правилник са смерницама за учешће јавности у изради нацрта закона и других прописа, а предвиђене су обавезне консултације са јавношћу и пре израде нацрта закона.

Циљ је обезбеђивање транспаретности и квалитета закона који се доносе.

Надлежни орган државне управе је сада, у обавези да објаву о почетку израде нацрта закона и основне информације о планираним решењима која ће бити предложена, постави на своју интернет страницу и веб апликацију еПартиципација која се налази на Порталу еУправе.

Објава би требало да садржи све информације у вези са нацртима закона поводом којих се воде консултације, као што су подаци о времену и начину спровођења других метода консултација које се организују, контакт подаци лица које је одређено за координатора консултација и извештаји о резултатима консултативног процеса.