Реформа јавне управе доноси велике промене у начину на који општине и градови раде, што је и природно јер управо они највећи број услуга пружају грађанима Србије

Обавеза локалних самоуправа је да чују глас грађана и питају их где и шта желе да се гради, што је предвиђено изменама Закона о локалној самоуправа.

Закон намеће обавезу локалним самоуправама да укључе грађане у одлучивање, али је такође и важно да сами грађани предложе идеје и пројекте у својим локалним срединама.

Изменама Закона о локалној самоуправи утврђена је обавеза свих општина и градова да спроводе поступак јавне расправе, а у склопу припрема буџета за наредну годину. Овом новином омогућавамо бољу примену института непосредне демократије и већег укључивања грађана у доношење одлука које су важне за њихове заједнице.

Због тога локалне самоуправа треба да обавесте своје грађане о времену и начину на који могу да искажу своје мишљење и захтеве. Општине и градови су дужни да обавесте своје суграђане да је почела припрема буџета за наредну годину и да им понуде да дају предлоге. То може да буде организовано и на штандовима, у општинским управама, месним заједницама, писменим или електронским путем.