Kључне реформе система јавне управе спроведене су на пољу планирања јавних политика, дигитализацију кроз развој е-Управе, рационализацију употребе ресурса и отварање јавних података. Циљ је професионална и модерна јавна управа која обезбеђује услове за развој привреде и једнак квалитет испоручених услуга свим грађанима Србије, где год се налазили.

Kреирање јавних политика у Србији

Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) је посебна организација Владе Републике Србије која пружа стручну подршку Влади и органима државне управе у процесу планирања, развоја, доношења и коор

Манифест о планском систему Републике Србије

Јавне политике су пут којим се договарамо шта можемо да учинимо заједно како бисмо имали боље услуге и ефикасан сервис за све грађане. Да трошимо мање времена на чекања на услуге, да здравије једемо,

еПАПИР

Поједностављивање административних поступака и регулативе вишегодишњи је приоритет када је реч о унапређењу пословног окружења у Републици Србији. Било је неопходно спровести “гиљотину” поступака и пр

Аналитички сервис јединица локалне самоуправе

За боље функционисање јединица локалне самоуправе (ЈЛС), али и за пружање транспарентнијих информација грађанима и привреди о њиховом раду, од децембра прошле године доступна је веб апликација Аналити

Информациони систем е-ЗУП

Информациони систем еЗУП данас користи више од 400 различитих институција јавне управе, у њему ради више од 10.000 запослених и кроз њега се недељно изврши више десетина хиљада услуга.

Реформа управног поступка

Једна од првих активности које су дале снажан замајац промени рада администрације било је усвајање новог Закона о општем управном поступку 29. фебруара 2016. године. Разлог промена овог кључног закона