Професионални развој државних службеника и службеника у јединицама локалне самоуправе у Србији поверен је Националној академији за јавну управу. За мање од две године, колико је прошло од доношења Закона о Националној академији и оснивања, ова институција је заузела централно место за стручно усавршавање службеника јавне управе, што је препознато и у Извештају Европке комисије за 2019. годину.

Циљ новоосноване институције је професионализација администрације у складу са европским стандардима и светским трендовима у управљању људским ресурсима.

Активности Националне академије усмерене су на идентификовање потреба за обуком, планирање и програмирање општег професионалног развоја, организацију и реализацију тренинга, евалуацију квалитета обука, мониторинг и извештавање о спровединим обукама. Применом ове свеобухватне методологије и сарадњом са свим органима јавне управе и стручном заједницом, Национална академија снажно утиче на професионализацију јавне управе, која је један од приоритета Владе Републике Србије у процесу приступања Европској унији.

Обуке

Програми Националне академије осмишљени су тако да испуне основни циљ ове институције – професионалну администрацију способну да одговори на потребе грађана кроз квалитетно пружање услуга. Зато кроз обуке пролазе запослени у министарствима, градским и општинским управама, али и службеници који раде у судству, тужилаштву, правобранилаштву и независним регулаторним телима, као што су Државна ревизорска институција или Агенција за борбу против корупције.

Академија је, до сада, акредитовала 582 тренера, који могу да спроводе обуке, дизајниране на основу процене потреба за тренинзима државних службеника и службеника локалних самоуправа. Од оснивања, ова институција бележи експоненцијални раст броја полазника обука, који се креће од 4.100 обучених службеника у 2018. години, преко више од 6.000 у 2019. години до 9.000, колико је програмирано за 2020. годину.

Разноврстан програм обука обухвата конкретне теме из система јавне управе, управљања јавним финансијама, управљања европским фондовима, затим теме које захтевају нове вештине и знања, као што су еУправа и дигитализација. Поред тога, читав низ обука намењен је развоју личних вештина службеника и редовном усавршавању тренера који су задужени за обучавање службеника.

Сарадња

У примени модерног и ефикасног професионалног развоја запослених у јавној администрацији, Национална академија има подршку донатора. Европска унија је кроз један пројекат техничке подршке помогла само оснивање Националне академије и наставила асистенцију кроз пројекат „Подршка Националној академији у професионалном развоју јавне управе“. Значајну подршку у модернизацији, увођењу иновација и јачању капацитета Академији пружају британски Фонд за добру управу, УНДП, ОЕБС, Америчка привредна комора и други донатори кроз низ програма и пројеката усклађених са највишим светским стандардима у области развоја људских ресурса.

Национална академија припада Мрежи директора института и школа за јавну управу (ДИСПА), Глобалној мрежи школа за управу Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) и Мрежи института и школа за јавну управу у Централној и Источној Европи (НИСПАцее).

До сада су потписани споразуми о сарадњи са:

  • ЕНА Француска – Национална школа за администрацију
  • АПА Аустрија – Савезна академија за јавну управу
  • ХАУС Финска – Институт за јавну управу Финске
  • ОЕБС – Организација за европску безбедност и сарадњу
  • ИНА Румунија – Национални институт за управу
  • ЕKKДА Грчка – Национални центар за јавну управу и локалну самоуправу
  • АДУ Република Српска – Агенција за државну управу