Процес реформе јавне управе је приоритет Владе Србије и фокусиран је на побољшање услуга јавне управе према грађанима и привреди. Тежимо ка поједностављивању административних процедура и смањењу времена и трошкова који су потребни за обављање неког административног посла са циљем да дуготрајно чекање у редовима постане прошлост.

Све је више државних органа на свим нивоима власти, који своје услуге за грађане и привреду осавремењавају и поједностављују. А доношењем новог Закона о електронској управи, они су и дужни да то учине.

еУправа

На порталу еУправа развијен је низ електронских услуга за грађане и привреду који грађанима и привреди штеде време и новац.

Овим услугама су покривене различите области живота и пословања као што су породица, здравље, образовање, наука, саобраћај, становање, животна средина, лична документа, јавни ред и мир, пољопривреда, пословање, спорт и омладина, особе са инвалидитетом, људска права и многе друге.

Неке од електронских услуга које можете да пронађете на порталу еУправе су електронско заказивање термина за издавање личних докумената, подношење захтева за замену здравствених књижица као и издавање здравствених картица и електронски упис деце у вртић који ће од следеће уписне године бити доступан у свим градовима Србије.

Више информација о електронским услугама, можете да пронађете на сајту еУправе https://www.euprava.gov.rs/

еУслуге за привреду

Агенција за привредне регистре, као централна државна институција која се бави регистрацијом  привредних субјеката, на свом сајту је понудила више електронских услуга и регистара намењених пре свега привредницима.

Преко сајта Агенције је могуће електронским путем регистровати предузетничку радњу или једночлано или вишечлано друштво са ограниченом одговорношћу, доставити финансијске извештаје и добити друге услуге.

Више информација о електронсим услугама и регистрима Агенције за привредне регистре можете да пронађете на https://www.apr.gov.rs/

Електронске грађевинске дозволе

Посебним електронским сервисом на сајту Агенције за привредне регистре привреди и грађанима је омогућено и подношење електронских захтева за издавање грађевинских дозвола.

Више информација о овој услузи можете да пронађете на http://gradjevinskedozvole.rs/ или на https://www.apr.gov.rs/

Електронски упис непокретности

Новим Законом о поступку уписа у катастар непокретности и водова уведен је једношалтерски, електронски систем за упис непокретности преко јавних бележника – еШалтер. На креирању ове нове услуге заједно су радили Републички геодетски завод, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарство правде.

Више информација можете да пронађете на http://upisnepokretnosti.rs/

еПорези

Портал еПорези представља скуп електронских сервиса Пореске управе Републике Србије, који омогућава свим пореским обвезницима предају електронски потписаних образаца пореских пријава, праћење статуса послатих пријава, увид у стање на рачунима пореског обвезника и доделу/одузимање овлашћења за коришћење електронских сервиса. Циљ успостављања портала   еПорези је брже, лакше и једноставније испуњавање обавеза према Пореској управи. Овај систем задовољава високе стандарде безбедности и омогућава сигуран и некомпромитован пренос података електронским путем.

Путем портала  еПорези порески обвезници могу попуњавати, потписивати и проследити Пореској управи обрасце пореских пријава.

Портал еПорези омогућава увид у стање на рачунима пореског обвезника, увид у податке из Јединственог регистра пореских обвезника, као и преглед претходно послатих пореских пријава поднетих електронским путем.

Више информација можете да пронађете на http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/e-porezi/portal.html

Порез на имовину – јединствени портал локалних пореских администрација

На јединственом порталу локалних пореских информација  грађани и привреда могу да пронађу нформације о порезу на имовину. Овај систем, захваљујући централизацији података, грађанима и привреди омогућава да „на клик” виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије, као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину.

Поред сајта свим пореским обвезницима је омогућено да изврше упит стања за порез на имовину за територију целе Републике Србије и  путем бесплатне мобилне апликације за мобилни телефон – Моја ЛПА која је доступна и Android и iOS корисницима.

Више информација можете да пронађете на https://lpa.gov.rs/

еУпис у средње школе

Упис ученика у средње школе чији оснивач је Република Србија  је омогућен и електронским путем на посебном порталу. Преко специјализованих секција на овом порталу је могуће проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и видети све статистичке податке о основним и средњим школама који могу помоћи у правилном одабиру школе.

Више информација можете да пронађете на http://www.upis.mpn.gov.rs/

Електронско пријављивање сезонских радника у пољопрвреди

Како би се процес пријављивања сезонских радника у пољопривреди учинио што бржим и једноставнијим направљен је систем за електронско пријављивање.  Он се састоји од посебног интернет портала и апликације за мобилне телефоне.

Више иннформација можете да пронађете на http://www.sezonskiradnici.gov.rs/

Бебо, добро дошла на свет

Информациони систем „Бебо, добро дошла на свет“ почео је са радом у априлу 2016. године са циљем да омогући упис детета у матичну књигу рођених, пријаву пребивалишта, здравственог осигурања и подношење захтева за родитељски додатак електронским путем.

Сервис еБеба је онлине услуга која родитељима новорођенчади омогућава да, још у породилишту, пријаве своје дете без додатних административних процедура и губљења времена. На овај начин породиљама је омогућено да се посвете својим бебама, док је на службеницима породилишта да Матичарској служби пошаљу потврду о рођењу детета. Све што је потребно да новопечене мајке ураде јесте попуњавање формулара у болници, док им извод из Матичне књиге рођених, Уверење о држављанству и здравствено осигурање за бебу стижу на кућну адресу.

Како би беба била пријављена још у породилишту потребно је да родитељи имају важећу личну карту, потпишу изјаву о сагласности, договоре се о имену детета, адреси на којој ће бити пријављено и одлуче преко ког родитеља бебу пријављују на здравствено осигурање.

Више информација о овом информационом систему можете да пронађете на https://www.ite.gov.rs/tekst/sr/2689/ebeba.php

Провера података у Јединственом бирачком списку преко интернета

Јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право. Води се путем савремених технологија, као електронска база података и ажурира по јединственој методологији. Настао је обједињавањем бирачких спискова 2011. године које су до доношења Закона о јединственом бирачком списку водиле општинске, односно градске управе. Први пут је коришћен за изборе 2012. године.

Свака промена у бирачком списку заснива се на подацима из матичних књига, других службених евиденција и јавних исправа. Матична књига умрлих и матична књига венчаних су повезане са јединственим бирачким списком, па се све промене података у овим регистрима врше и јединственом бирачком списку.

У циљу провере личних података уписаних у бирачки списак, право на увид у бирачки списак има сваки грађанин и може га извршити непосредно у општинској односно градској управи у којој има пребивалиште, као и електронским путем на адресу на јавном порталу.

еРецепт

Сервис еРецепт хроничним болесницима омогућава електронско издавање до шест месечних рецепата за лекове које могу подићи у било којој апотеци. То значи да пацијенти партиципацију плаћају само једном у шест месеци и не морају посећивати лекара сваког месеца, чиме се штеди њихово време.

Овом електронском услугом значајно је смањена папирна администрација и остварена велика уштеда. С друге стране, услуга еРецепт омогућила је лекарима да више времена посвете пацијентима који долазе на систематске или превентивне прегледе.

Увођење сервиса еРецепт део је унапређења јавне управе и њене трансформације у ефикасан сервис грађана Србије.

У прве две годне примене овог система издато је више од 80 000 000 електронских рецепата, а број одлазака код лекара због рецепата је смањен за 20% до 60% (у зависности од појединачне здравствене установе).

еДневник

Електронски дневник је пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја који је почео пилот пројектом у школској 2017/2018. години.  Намењен је, пре свега, наставницима у основним и средњим школама чији оснивач је Република Србија, али и родитељима деце која похађају ове школе.

Циљ пројекта електронског дневника је објективније и ефикасније вођење евиденције о образовно-васпитном раду ученика. Повећање објективности се односи на реалније оцењивање, јер је наставницима онемогућен увид у оцене из других предмета, а тиме и стицање предрасуда о знању ученика. Ефикасност се огледа и у смањењу административног рада наставника, јер се све потребне евиденције налазе на једном месту. Постигнут је и увид у наставни процес у реалном времену и тиме омогућено превентивно деловање.

Додатно, приликом интересовања родитеља о напретку детета, наставнику је у електронском дневнику омогућено да показује евиденције само о том детету. Такође, примењено решење омогућава родитељима индивидуални увид у евиденције о ученику путем интернета.

Електронски дневник се налази на https://esdnevnik.rs/