Општине и градови су кључна карика у пружању услуга грађанима и привреди. Из године у годину, задовољство радом локалне самоуправе расте, што се највише огледа у уштеди времена и повећању квалитета услуга, нарочито при издавању извода из матичних књига, уверења, потврда и у обављању пореских послова. Међуопштинска сарадња, која омогућава удруживање капацитета градова и општина ради пружања ефикаснијих услуга, такође је плод реформе јавне управе. Поред приступачнијих услуга, унапређени су механизми за учешће грађана у дефинисању заједничког интереса локалне заједнице и у креирању начина управљања јавним пословима, што резултира и већом одговорношћу локалне администрације према грађанима. Kао један од кључних принципа реформе јавне управе, транспарентност омогућава доступност информација и увид у најважније кораке процеса доношења одлука, које обликују јавне политике, али и увид у резултате спроведених политика.