Информациони систем еЗУП данас користи више од 400 различитих институција јавне управе, у њему ради више од 10.000 запослених и кроз њега се недељно изврши више десетина хиљада услуга. Од почетка увођења овог система до данас грађани 4 милиона пута нису морали сами да прибављају документа, већ су запослени у јавним институцијама електронски размењивали податке, при чему су грађани уштедели исто толико 4 милиона тј. 6-8 милиона сати чекања на неком од шалтера јавне управе. Процењује се да ће већ у првом кварталу 2020. године број размена податка досегнути цифру између 6 и 8 милиона.

Носиоци највећих база података – Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство унутрашњих послова, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Национална служба за запошљавање, Министарство правде, Пореска управа Републике Србије и Републички геодетски завод, омогућили су приступ ка више десетина својих база података преко Сервисне магистрале органа.