Јавне политике су пут којим се договарамо шта можемо да учинимо заједно како бисмо имали боље

Република Србија од 2012. године учествује у међународној иницијативи Партнерство за отворену управу (ПОУ). Сврха ПОУ је веће ангажовање влада широм света у циљу побољшања интегритета, транспарентности, ефикасности и одговорности јавне власти. Остварује се кроз изградњу поверења јавности, сарадњу са организацијама цивилног друштва, оснаживање учешћа грађана у управљању, борбу против корупције, приступ информацијама, и употребу нових технологија

У Србији, ПОУ представља значајан комплементаран механизам којим се обезбеђује шире учешће цивилног друштва и стручне јавности у реформи јавне управе. Крајем 2020. године усвојен је четврти Акциони план за спровођење ове иницијативе, који садржи конкретне обавезе државних органа за повећање транспарентности рада јавне управе, учешћа јавности у доношењу одлука од значаја за свакодневни живот, као и за отварање података. Од 2018. године у овој иницијативи учествују и јединице локалне самоуправе у Србији, од којих су неке донеле своје локалне акционе планове. Важност ПОУ огледа се и значајно унапређеној сарадњи са цивилним друштвом у овом процесу, као једним од главних принципа отворене управе, кроз развој акционих планова и праћење њиховог спровођења.