Упоредо са дигитализацијом услуга и развојем електронских сервиса за грађане, реформа пружања услуга иде и у правцу поједностављења поступака за услуге које се могу завршити и на шалетерима.

Закон о општем управном поступку успоставио је правни оквир за поједностављење управних поступака и њиме је по први пут уведен појам „јединствено управно место” – путем којег грађани могу да добију више информација и услуга на једном, електронском или физичком месту. Закон обавезује органе управе да размењују податке који се чувају у службеним евиденцијама, што је један од битних услова за претварање управе у сервис грађана.

У складу са тим, широм Србије отварају се и физичка јединствена управна места. Закључно са децембром 2020. године физичка јединствена управна места отворена су у 14 општина и градова.