Video

Edukacija zaposlenih u javnoj upravi – iskustva Francuske i Srbije

U paralelnom intervjuu direktora Nacionalne škole za administraciju (ENA) iz Francuske Patrika Žerara i Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU) iz Srbije Dražena Maravića saznajte više o tome zašto je kontinuirana edukacija zaposlenih u javnoj upravi važna i kako izgleda njihova obuka u ove dve obrazovne ustanove.

Okvir kompetencija – okvir za efikasniji rad javne uprave

Okvir kompetencija državnih službenika nam daje odgovore na pitanja:

Kakav nam je državni službenik potreban?

Šta bi on to trebalo da zna?

Kako bi trebalo da obavlja poslove definisane radnim mestom na kojem radi?

O Okviru kompetencija i njegovoj primeni govori gospođa Dragana Janković, pomoćnica direktora Službe za upravljanje kadrovima, zadužena za Sektor za odabir i razvoj kadrova.

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji traje neprekidno od 2000. godine – sa više od 200 miliona evra uloženih u profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama, ali i u unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija. Zašto je reforma važna za gradjane i privredu, i u kojoj meri je u tom poslu značajna podrška EU Srbiji, u zajedničkom intervjuu govore nadležni ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić i šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.

Otvaranje NAJU trening centra

Novi NAJU trening centar je zvanično otvoren 15. januara 2020 i predstavlja izuzetno važan iskorak u oblasti usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi. On predstavlja jedan od važnih oslonaca reforme javne uprave u Srbiji.


Kampanja “Uprava po meri svih nas”

Televizijski spotovi iz kampanje “Uprava po meri svih nas” koja je uz podršku Evropske unije realizovana u novembru i decembru 2019. godine. U okviru ove kampanje su predstavljeni naki od najznačajnijih rezultata reforme javne uprave u Srbiji.


Reforma javne uprave – nova politika pružanja usluga

Poslednjih nekoliko godina uloženi su veliki napori da se unaprede zakoni, procedure i postupci kako bi uprava građanima pružala efikasnije usluge. Pogledajte šta znači nova politika pružanja usluga i kakve novine ona donosi građanima i službenicima

Obuke predavača za buduće realizatore obuka NAJU

NAJU je u 2019. godini organizovala 15 obuka predavača na nivou državne uprave i lokalne samouprave. 210 polaznika imalo je priliku da usavrši svoje veštine i znanja neophodnih za realizaciju budućih obuka.

O nama se radi

Zašto je važno da Srbija postane članica Evropske unije? O nama se radi.

Šta se u Srbiji finansira iz IPA fondova EU?

Saznajte šta su to IPA fondovi Evropske unije i šta se sve iz njih finansira u Srbiji.

Reforma javne uprave i ulazak Srbije u EU

Pridruženje jedne zemlje Evropskoj uniji je složen process za koji ta zemlja mora da bude spremna. Zašto je reforma javne uprave važna za pridruživanje Srbije EU saznajte u ovom videu.

Infografici