МДУЛС

Praćenje napretka reforme javne uprave

Dokle se stiglo sa reformom javne uprave

ЕУ за тебе

Podrška EU reformi javne uprave u Srbiji

Zemlje koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji treba da ispune niz političkih i ekonomskih kriterijuma da bi postale i članice EU. Reforma javne uprave je, pored vladavine prava i ekonomskog upravljanja, izdvojena kao jedan od tri stuba na kojima počiva reforma države u procesu evropskih integracija.

Detaljnije o podršci EU

EU - Srbija

Na putu ka Evropskoj uniji

Članstvo u Evropskoj uniji (EU) je strateški cilj Srbije. Proces evropske integracije je složen i sveobuhvatan i podrazumeva više faza kroz koje prolazi svaka država koja želi članstvo u EU. Osnovni princip pristupanja Evropskoj uniji jeste da država koja želi da postane članica, a to znači i Srbija, mora da prihvati i primeni pravne tekovine EU (EU acquis), kao što su to učinile sve zemlje koje su do sada pristupile Uniji.

Detaljnije o putu Srbije ka EU

Vlada Republike Srbije
MDULS
Ministarstvo finansija
Ministarstvo za evropske integracije
Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu
Republički sekretarijat za javne politike
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Nacionalna akademija za javnu upravu
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Uprava po meri svih nas
EU za tebe

Ova stranica napravljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njenu sadržinu odgovorni su državni organi koji učestvuju u procesu reforme javne uprave u Srbiji i njen sadržaj ne izražava nužno stavove Evropske unije.

© 2024 Public administration reform – Ministry of public administration and local self-government.