Srbija na putu EU integracija

Članstvo u Evropskoj uniji (EU) je strateški cilj Srbije. Proces evropske integracije je složen i sveobuhvatan i podrazumeva više faza kroz koje prolazi svaka država koja želi članstvo u EU. Osnovni pr

Više od dve trećine građana podržava reforme

Po mišljenju 68% građana, reforme je potrebno sprovoditi radi stvaranja bolje Srbije i radi nas samih, nezavisno od toga da li su one uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Ovo je jedan od rezultata julskog

Šta donosi članstvo u Evropskoj uniji?

Sve države koje žele da postanu članice Evropske unije treba da prihvate i primene pravne tekovine EU. Tokom pregovaračkog procesa pregovara se o rokovima u kojima će se država i društvo reformisati,

O čemu pregovaramo?

Od početka procesa pregovora sa Evropskom unijom, do decembra 2019. godine, Srbija je otvorila 18 od 35 pregovaračkih poglavlja. Predstavljamo neka od otvorenih poglavlja.

O nama se radi

Zašto je učlanjenje u Evropsku uniju važno? Šta su pregovori o članstvu u Evropskoj uniji? Ko pregovara i o čemu? Kakva je procedura pregovora? Kratki film „O nama se radi“, u svega četiri minuta pruža

Šta se u Srbiji finansira novcem Evropske unije?

Evropska unija, kao najveći donator, od 2000. godine je pružila više od tri milijarde evra finansijske pomoći Srbiji. Osim donacija iz pretpristupnih fondova EU, odnosno IPA fondova (engl. Instrument