Zašto je učlanjenje u Evropsku uniju važno? Šta su pregovori o članstvu u Evropskoj uniji? Ko pregovara i o čemu? Kakva je procedura pregovora? Kratki film „O nama se radi“, u svega četiri minuta pruža jasne i sažete odgovore na ova i druga pitanja koja se tiču pristupanja EU.