Sve države koje žele da postanu članice Evropske unije treba da prihvate i primene pravne tekovine EU. Tokom pregovaračkog procesa pregovara se o rokovima u kojima će se država i društvo reformisati, kako bi bili uređeniji – po uzoru na druge evropske države. Konkretan napredak i promena na bolje u svakodnevnom životu građana već se osećaju.

Publikacija „Argumenti za Evropu“, koju je pripremilo Ministarstvo za evropske integracije, navodi konkretno koristi koje se direktno tiču građana Srbije, po svih 35 poglavlja pregovora. Publikacija se sastoji od tri segmenta: politički i institucionalni, ekonomske koristi za naše građane i deo koji se tiče korišćenja fondova Evropske unije.

Аргументи за ЕУ

Proces evropske integracije kao svoj temelj ima izgradnju države koja će biti zasnovana na načelima dobre vladavine. Deo publikacije posvećen je zato reformi javne uprave, koja je jedan od tri stuba proširenja, jer direktno utiče na sposobnost države kandidata da preuzme obaveze koje donosi članstvo. Reforma javne uprave na putu ka EU je i priprema za Evropski administrativni prostor koji obuhvata standarde i principe za delovanje javne uprave u EU.

Publikaciju “Argumenti za Evropu” možete preuzeti na http://www.mei.gov.rs/upload/documents/publikacije/argumenti_za_eu19.pdf