Evropska unija, kao najveći donator, od 2000. godine je pružila više od tri milijarde evra finansijske pomoći Srbiji. Osim donacija iz pretpristupnih fondova EU, odnosno IPA fondova (engl. Instrument for Pre-Accession – IPA), i pojedinačne zemlje članice EU su obezbedile značajnu bespovratnu finansijsku podršku Srbiji.

Poslednjih 15 godina Evropska unija aktivno pomaže Srbiji kako bi uspešno reformisala javnu upravu. Do sada je uloženo više od 210 miliona evra u profesionalizaciju javne uprave, razvoj eUprave, reforme javnih finansija, lokalne samouprave, nezavisnih institucija i u reformu carinskog i poreskog sistema.