Европска унија, као највећи донатор, од 2000. године је пружила више од три милијарде евра финансијске помоћи Србији. Осим донација из претприступних фондова ЕУ, односно ИПА фондова (енгл. Instrument for Pre-Accession – IPA), и појединачне земље чланице ЕУ су обезбедиле значајну бесповратну финансијску подршку Србији.

Последњих 15 година Европска унија активно помаже Србији како би успешно реформисала јавну управу. До сада је уложено више од 210 милиона евра у професионализацију јавне управе, развој еУправе, реформе јавних финансија, локалне самоуправе, независних институција и у реформу царинског и пореског система.