Све државе које желе да постану чланице Европске уније треба да прихвате и примене правне тековине ЕУ. Током преговарачког процеса преговара се о роковима у којима ће се држава и друштво реформисати, како би били уређенији – по узору на друге европске државе. Kонкретан напредак и промена на боље у свакодневном животу грађана већ се осећају.

Публикација „Аргументи за Европу“, коју је припремило Министарство за европске интеграције, наводи конкретно користи које се директно тичу грађана Србије, по свих 35 поглавља преговора. Публикација се састоји од три сегмента: политички и институционални, економске користи за наше грађане и део који се тиче коришћења фондова Европске уније.

Аргументи за ЕУ

Процес европске интеграције као свој темељ има изградњу државе која ће бити заснована на начелима добре владавине. Део публикације посвећен је зато реформи јавне управе, која је један од три стуба проширења, јер директно утиче на способност државе кандидата да преузме обавезе које доноси чланство. Реформа јавне управе на путу ка ЕУ је и припрема за Европски административни простор који обухвата стандарде и принципе за деловање јавне управе у ЕУ.

Публикацију “Аргументи за Европу” можете преузети на http://www.mei.gov.rs/upload/documents/publikacije/argumenti_za_eu19.pdf