По мишљењу 68% грађана, реформе је потребно спроводити ради стварања боље Србије и ради нас самих, независно од тога да ли су оне услов за чланство у Европској унији. Ово је један од резултата јулског истраживања Европска оријентација грађана Србије, које обавља Министарство за европске интеграције.

Резултати истраживања о подршци реформама

Испитивања јавног мњења се односе на процес европских интеграција и реформе које су део овог процеса и спроводе се два пута годишње.

Део истраживања је посвећен и подршци коју Европска унија, као највећи донатор, пружа Србији. Та помоћ износи више од три милијарде евра од 2000. године. Сваки трећи грађанин је чуо за неки од пројеката финансираних из ЕУ фондова, а од тога је 7% навело пројекте из области реформе јавне управе. Више од трећине испитаника би желело да буде информисано о конкретним пројектима који су финансирани из ЕУ фондова.

Више информација о овом, као и претходним истраживањима, можете пронаћи на http://www.mei.gov.rs/srp/dokumenta/nacionalna-dokumenta/istrazivanja-javnog-mnjenja