Створени су услови за успостављање јединственог система приоритизације капиталних пројеката који се спроводе у Србији, и њихове потпуне интеграције у буџетско планирање. Уредба о управљању капиталним пројектима из 2019. године, којом је успостављен законски основ за боље управљање капиталним инвестицијама, заснована је на искуствима Светске банке и уз уважавање најбоље светске праксе.