Propisima Evropske unije uređeno je pitanje elektronskih nabavki, koje uključuju elektronska sredstva komunikacije, sisteme dinamične kupovine i elektronske aukcije. Jedan o najvažnijih koraka ka potpunoj digitalizaciji javnih nabavki je uspostavljanje internet Portala javnih nabavki.

Ovaj Portal predstavlja centralno mesto za objavljivanje nabavki organa javne uprave u Srbiji (nacionalnih, regionalnih i lokalnih), javnih preduzeća, kao i velikih sistema sa potrebom transparentnih nabavki.

Ključna vrednost ovog portala je što podstiče veće uključivanje privrednih subjekata u postupke javnih nabavki, čime se povećava konkurentnost tržišta i postiže veća vrednost za uloženi novac.

Korisnici Portala javnih nabavki, u zavisnosti od prava pristupa, mogu da:

  • Imaju detaljan uvid u objavljeni sadržaj – javne nabavke i vezana dokumenta, javne ugovore, kao i pretragu sadržaja po naprednim kriterijumima (po lokaciji, vrstama nabavki, tipovima postupaka).
  • Registrovani korisnici podnose nove javne nabavke i ažuriraju vezane podatke i dokumenta.
  • Javnost može da ima detaljan uvid u javne nabavke svih organa javne prave, po pitanju šta je predmet nabavke, za koliko novca, koga ugovara i pod kojim uslovima, što značajno doprinosi transparentnosti

Uprava za javne nabavke, koristeći internet Portal prati trend važnosti objavljivanja podataka u skladu sa OpenData inicijativom. Na svom Portalu javnih nabavki nalazi se posebna stranica posvećena objavljenim i ažuriranim podacima o svim sprovedenim javnim nabavkama u Republici Srbiji, u tzv. mašinski čitljivom formatu.  Podatke o javnim nabavkama u CSV formatu – OpenData možete pronaći na http://portal.ujn.gov.rs/OpenData.aspx