У јулу 2021. године је Влада усвојила Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године, који је интегрални део нове десетогодишње Стратегије реформе јавне управе (Општи циљ Програма за реформу система локалне самоуправе је посебан циљ 7 Стратегије реформе јавне управе).

Усвајањем Програма локална самоуправа у Србији је по први пут добила документ јавне политике којим се планира стратешки развој области реформе система локалне самоуправе за петогодишњи период, са акционим планом за прве три године спровођења.

Визија Програма јесте модерна, професионална, ефикасна и одговорна локална самоуправа. Програм ће допринети побољшању правног и организационог оквира, професионализацији, ефикасности и модернизацији свих аспеката функционисања локалне самоуправе. Општи циљ реформе система локалне самоуправе јесте успостављање система локалне самоуправе који омогућава ефикасно и одрживо остваривање права грађана на локалну самоуправу. Такође, документ ће допринети јачању транспарентности и партиципативности, како грађана у управљању јавним пословима, тако и локалних власти у дефинисању јавних политика и прописа, капацитета институција и службеника, као и бољем пружању услуга грађанима и привреди на локалном нивоу власти.