Успостављањем Централног регистра становништва, сваки грађанин и грађанка имају могућност да стекну увид у податке које о њима воде надлежни органи. Регистар садржи тачне и ажурне податке, преузете из изворних службених евиденција, али грађани имају могућност провере тачности података, и по потреби, подношења захтева за исправку.

Успостављањем Централног регистра становништва, први пут се подаци од значаја за остваривање права грађана налазе у оквиру јединствене и поуздане електронске базе података, у сврху лакше и поузданије комуникације у различитим поступцима пред органима.

Регистар обједињује податке о грађанима из различитих службених евиденција, које воде различите институције, као што су подаци из матичне књиге рођених, венчаних, из биометријске личне карте и пасоша, податке о пребивалишту и боравишту, о обавезном социјалном осигурању, и друго.

Сви заинтересовани могу приступити својим подацима у Регистру преко Портала еУправа. Приступ подацима могућ је на два начина, квалификованим електронским сертификатом и двофакторском аутентикацијом, у циљу заштите података о личности, односно омогућавања да свако приступи само својим подацима, изврши проверу тачности или поднесе захтев за допуну или исправку.