Реформом и дигитализацијом у области пружања услуга, грађанима и привреди је олакшан приступ мноштву јавних услуга (за детаљан списак посетите портал еУправа), а међу којима издвајамо…

Електронске грађевинске дозволе

Агенција за привредне регистре понудила више електронских услуга и регистара намењених пре свега привредницима. Преко сајта Агенције је могуће електронским путем регистровати предузетничку радњу или једночлано или вишечлано друштво са ограниченом одговорношћу, доставити финансијске извештаје и добити друге услуге. Посебним електронским сервисом на сајту Агенције, привреди и грађанима је омогућено и подношење електронских захтева за издавање грађевинских дозвола, а доступан је и позивни центар за грађевинске дозволе.

Електронски упис непокретности

Новим Законом о поступку уписа у катастар непокретности и водова уведен је електронски систем за упис непокретности преко јавних бележника – еШалтер за непокретности. При куповини или наслеђивању непокретности, грађани и привреда од 1. јула 2018. године немају директан контакт с Републичким геодетским заводом, Пореском управом и локалном пореском администрацијом већ све послове око добијања извода из листа непокретности, овере купопродајног уговора и подношења пореских пријава могу да заврше на једном месту – код јавног бележника, који те послове обавља са осталим органима електронским путем.

еПорези

Портал еПорези представља скуп електронских сервиса Пореске управе Републике Србије, који омогућава свим пореским обвезницима предају електронски потписаних образаца пореских пријава, праћење статуса послатих пријава, увид у стање на рачунима пореског обвезника. Циљ успостављања портала   еПорези је брже, лакше и једноставније испуњавање обавеза према Пореској управи. Овај систем задовољава високе стандарде безбедности и омогућава сигуран и некомпромитован пренос података електронским путем.

Порез на имовину – јединствени портал локалних пореских администрација

На јединственом порталу локалних пореских администрација  грађани и привреда могу да пронађу информације о порезу на имовину. Захваљујући централизацији података, овај систем омогућава да се „на клик” виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије, као и да се на електронским поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину. Пореским обвезницима је омогућено да изврше упит стања за порез на имовину и  путем бесплатне апликације за мобилни телефон – Моја ЛПА, која је доступна и Android и iOS корисницима.

еУпис у средње школе

Упис ученика у средње школе чији оснивач је Република Србија  омогућен је и електронским путем на посебном порталу. Преко специјализованих секција на овом порталу могуће је проверити све евидентиране податке за појединачног ученике , али и видети све статистичке податке о основним и средњим школама који могу помоћи у правилном одабиру школе.

Електронско пријављивање сезонских радника у пољопривреди

Како би се процес пријављивања сезонских радника у пољопривреди учинио што бржим и једноставнијим направљен је систем за електронско пријављивање, који се састоји од посебног интернет портала и апликације за мобилне телефоне.

Бебо, добро дошла на свет

Информациони систем „Бебо, добро дошла на свет“ почео је са радом у априлу 2016. године са циљем да омогући електронским путем упис детета у матичну књигу рођених, пријаву пребивалишта, здравственог осигурања и подношење захтева за родитељски додатак. Сервис еБеба је онлајн услуга која родитељима новорођених беба омогућава да, још у породилишту, пријаве своје дете без додатних административних процедура и губљења времена. Све што је потребно јесте попуњавање формулара у болници, док извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и здравствено осигурање за бебу стижу на кућну адресу.

Како би беба била пријављена већ у породилишту, потребно је да родитељи имају важећу личну карту, потпишу изјаву о сагласности, договоре се о имену детета, адреси на којој ће бити пријављено и одлуче преко ког родитеља бебу пријављују на здравствено осигурање.

Провера података у Јединственом бирачком списку преко интернета

Јединствени бирачки списак је електронска база података у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право. Настао је обједињавањем бирачких спискова 2011. године које су до доношења Закона о јединственом бирачком списку водиле општинске, односно градске управе. Свака промена у бирачком списку заснива се на подацима из матичних књига, других службених евиденција и јавних исправа. Матична књига умрлих и матична књига венчаних повезане су са јединственим бирачким списком, па се све промене података у овим регистрима врше и јединственом бирачком списку.

У циљу провере личних података, право на увид у бирачки списак има сваки грађанин и може га извршити непосредно у општинској односно градској управи у којој има пребивалиште, као и електронским путем на упит путем јавног портала.

еРецепт

Сервис еРецепт омогућава електронско издавање до шест месечних рецепата за лекове, који се могу подићи у било којој апотеци. Партиципација се плаћа само једном у шест месеци без потребе за посећивањем лекара сваког месеца. Овом електронском услугом значајно је смањена папирна администрација и остварена велика уштеда времена и новца. Од средине 2018. године електронски рецепт функционише у 163 здравствене установе примарног нивоа здравствене заштите, а очекује се и увођење у систем и установа социјалне заштите, међу којима су домови за стара лица. У прве две године примене овог система издато је више од 80.000.000 електронских рецепата, а број одлазака код лекара због рецепата је смањен за 20% до 60% (у зависности од појединачне здравствене установе).

Електронски дневник за наставнике, родитеље и ученике

Електронски дневник – есДневник  је пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја који је започео пилот пројектом у школској 2017/2018. години.  Намењен је, пре свега, наставницима у основним и средњим школама чији оснивач је Република Србија, у циљу објективнијег и ефикаснијег вођења евиденције о образовно-васпитном раду ученика. Повећање објективности се односи на реалније оцењивање, јер је наставницима онемогућен увид у оцене из других предмета, а тиме и стицање предрасуда о знању ученика, док се ефикасност огледа у смањењу административног рада наставника, јер се све потребне евиденције налазе на једном месту. Такође, родитељима је омогућен увид у оцене свог детета путем портала Мој есДневник, а налоге за приступ порталу издају школе.

Портал за електронску идентификацију

Штавише, развијен је национални портал за електронску идентификацију грађана и привреде који омогућава креирање јединственог електронског идентитета – еГрађанин, тако да корисници не морају да креирају и памте различита корисничка имена и лозинке за приступ великом броју државних информационих система. Уведена је електронска идентификација и путем мобилног телефона, односно двофакторска аутентикација.

Осим за приступ Порталу еУправа електронски идентитет може се користити за приступ и другим државним порталима као што су еЗдравље, Портал локалне пореске администрације, Моја прва плата,  Мој есДневник, а у наредном периоду биће омогућен директан приступ и другим системима, као што су Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, еПорези, Агенција за привредне регистре.